Komunikat związany z ostatnimi działaniami dotyczącymi COVID19

Działając w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz klientów wprowadziliśmy działania ograniczające ryzyko związane z rozprzestrzenianiem Koronawirusa.

Podnosząc w miarę możliwości bezpieczeństwo w naszej hurtowni materiałów budowlanych zastosowaliśmy następujące rozwiązania:

  • usunęliśmy miejsca siedzące dla klientów
  • w pomieszczeniu przebywać może maksymalnie 2 klientów
  • przy wejściu umieściliśmy dozownik z płynem dezynfekującym
  • stanowiska obsługi zostały odgrodzone od klientów ścianką ochronną
  • wymagamy od klientów używania maseczek zakrywających usta i nos